Obchodné podmienky

  • Záhradný projekt sa realizuje ako 3D model spolu s 10 až 15 fotografiami, technický výkres a rozpis jednotlivých rastlín.
  • Pripomienkovanie sa rieši formou emailu a telefónneho rozhovoru. Pokiaľ je nevyhnutná osobná návšteva, účtujeme 30 eur za návštevu ako dopravné náklady.
  • Naša spoločnosť záhrady nerealizuje, robíme iba návrhy záhrad, prípadne nákup a vysadenie drevín a rastlín. Realizáciu závlahy, dlažby, chodníky a iné architektonické prvky naša spoločnosť nerealizuje.
  • Počas riešenia záhradného projektu sú zákazníkovi zasielané iba fotografie s návrhmi dizajnu na pripomienkovanie.
  • Všetku dokumentáciu k záhradnému projektu obdrží zákazník až po uhradení faktúry.
  • Štandardná doba na dodanie záhradného projektu je 2 až 3 týždne, v závislosti od komunikácie so zákazníkom.
  • Prvé fotografie posielame emailom už po prvom týždni.
  • Platbu zákazník realizuje na náš bankový účet prevodom